ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 5/18/2013 z dnia 06.12.2013 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 5/18/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie
z dnia 06.12.2013 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2013 rok w nieruchomościach: ul. Topazowa 4, ul. Topzaowa6, ul. Bursztynowa 25, ul. Bursztynowa 34.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje :

§ 1

Dokonać korekty planu rzeczowo-finansowego w nieruchomościach:

§ 2

1. Z uchwalonego planu na 2013 rok skreślić:

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 06

Bursztynowa 34

– Wymiana wodomierzy – kwota 7.200,-zł

EW 20

Bursztynowa 25

– Wymiana wodomierzy – kwota 13.800,-zł

EW 22

Topazowa 4

– Wymiana wodomierzy – kwota 2.460,-zł

EW 22

Topazowa 4

– Wymiana ciepłomierzy – kwota 22.550,-zł

EW 23

Topazowa 6

– Wymiana wodomierzy – kwota 2.460,-zł

EW 23

Topazowa 6

– Wymiana ciepłomierzy – kwota 22.550,-zł

2. Zwiększyć zakres rzeczowo-finansowy funduszu remontowego na 2014 rok:

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 06

Bursztynowa 34

– Wymiana wodomierzy – kwota 7.200,-zł

EW 20

Bursztynowa 25

– Wymiana wodomierzy – kwota 13.800,-zł

EW 22

Topazowa 4

– Wymiana wodomierzy – kwota 2.460,-zł

EW 22

Topazowa 4

– Wymiana ciepłomierzy – kwota 22.550,-zł

EW 23

Topazowa 6

– Wymiana wodomierzy – kwota 2.460,-zł

EW 23

Topazowa 6

– Wymiana ciepłomierzy – kwota 22.550,-zł

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie