ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 7 / 2012 z dnia 20.02.2012 r.

Uchwała Nr 7 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.02.2012 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać korekty planu rzeczowo-finansowego w nieruchomościach:

1. Z uchwalonego planu na 2012 rok skreślić:

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 05

Szmaragdowa 4

– wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych – korekta kwoty – 8.840,- zł (zawyżona wartość);
– pokrycie papą termozgrzewalną daszków wiatrołapów, kl. VII, VIII i IX – 2.550,- zł (zrealizowano w 2011 r.)

EW 09

Bursztynowa 30

– łuszczy się farba z metalowych elementów balustrad i paneli z blachy, montaż paneli z blachy powlekanej, 4.400,- zł (zrealizowano w 2011 r.)

EW 11

Bursztynowa 41

– zły stan techniczny obróbek blacharskich i pokrycia nad wiatrołapem, 2.500,- zł (zrealizowano w 2011 r.)

EW 14

Bursztynowa 21

– wymiana ciepłomierzy, 55 szt. – 29.975,- zł (nie upłynął okres legalizacji)

2. Wprowadzić do planu na 2012 rok (Uchwały RPN i uzgodnienia z Przedstawicielami Nieruchomości):

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 01

Szmaragdowa 46

– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu, 6.300,- zł
– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 2 szt. 700,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 2 kpl. 1.650,- zł

EW 03

Szmaragdowa 36

– malowanie ścian klatki schodowej, 17 kl. 93.500,- zł; (pierwotnie zakładano malowanie 10 kl.)
– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 5 szt. 1.750,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 5 kpl. 4.950,- zł

EW 04

Szmaragdowa 16

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 4 szt. 1.400,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 4 kpl. 3.600,- zł;
– budowa miejsc postojowych, 10 szt. – 52.477,70 zł

EW 06

Bursztynowa 34

– przekładka nawierzchni z kostki betonowej (plac – II kl.) 8.838,90 zł

EW 08

Bursztynowa 32

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 2 szt. 700,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 2 kpl. 1.650,- zł;
– remont nawierzchni przy trzepaku – 6.127,50 zł
– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu, 6.300,- zł

EW 09

Bursztynowa 30

– remont dźwigów, korekta kwoty – 6.776,- zł;
– wymiana okien w suszarni, 4 szt. 2.600,- zł;
– wymiana grzejnika na klatce schodowej, 1 szt. 400,- zł;
– wymiana drzwi stalowych do komory zsypowej, 1 szt. 2.870,- zł
– malowanie komory zsypowej 2.500,- zł

EW 10

Bursztynowa 24

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 1 szt. 350,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 1 kpl. 1.100,- zł;

EW 11

Bursztynowa 41

– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu, 19.000,- zł

EW 12

Bursztynowa 35

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 1 szt. 350,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 1 kpl. 1.100,- zł;

EW 13

Bursztynowa 29

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 1 szt. 350,- zł;
– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu, 4.200,- zł

EW 14

Bursztynowa 21

– wymiana wodomierzy, 136 szt. – 8.160,- zł

EW 20

Bursztynowa 25

– wymiana ciepłomierzy, 96 szt. – 52.800,- zł

EW 24

Bursztynowa 37

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 1 szt. 350,- zł;
– zabezpieczenie ścian antygraffiti – prześwit, 1 kpl. 1.100,- zł;
– wymiana ślusarki drzwiowej i naświetli – wiatrołapy, 8 kpl. 47.800,- zł
– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu, 5.600,- zł

EW 25

Bursztynowa 31

– montaż opraw z czujnikiem ruchu – prześwit, 1 szt. 350,- zł;
– montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu, 5.600,- zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie