ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 5 / 2012 z dnia 20.02.2012 r.

Uchwała Nr 5 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.02.2012 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, §19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 19 w klatkach:

III

– mieszkania od nr 17 – 24,

IV

– mieszkania od nr 25 – 36,

V

– mieszkania od nr 37 – 44,

VII

– mieszkania od nr 53 – 60,

VIII

– mieszkania od nr 61 – 72,

X

– mieszkania od nr 81 – 88,

XI

– mieszkania od nr 89 – 96,

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje:
– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzy 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek raz na kwartał emulsją samopołyskową
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych oraz inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania zostanie określony w drodze przetargu – zł miesięcznie /lokal.

§ 4

Umowę z firmą sprzątającą należy zawrzeć na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za , 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie