Uchwała Nr 26 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.11.2012 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 31.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje :

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 31 w klatce schodowej : nr V – mieszkania od nr 32-39.

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje :
– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzy………………… – 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek emulsją samopołyskową ……………………….. – 1 raz na kwartał
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową ………………………………… – 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii ………………………………………………………………………………….. – 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku
na klatkach schodowych i korytarzach …………………………………………….. – 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych
oraz inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 9,23 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za , 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz RPN Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący RPN Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 09:03, 9 maja 2016

Kategorie: 2012