ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 25 / 2012 z dnia 24.09.2012 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 25 / 2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.09.2012 r.

w sprawie: uzupełnienia nasadzeń zieleni.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie realizując wnioski mieszkańców zgłoszone przez Przedstawicieli nieruchomości postanawia dokonać uzupełnień nasadzeń w nieruchomościach:

ul. Bursztynowa 17
ul. Bursztynowa 19
ul. Bursztynowa 25
ul. Bursztynowa 30
ul. Bursztynowa 41

§ 2

Koszty nasadzeń zieleni zostaną sfinansowane w ramach kosztów eksploatacji w/w nieruchomości.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Administracji Osiedla „Widok”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Elżbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie