Uchwała Nr 25 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 24.10.2011 r.

w sprawie : wymiany oświetlenia w prześwitach.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Zamontować lampy wyposażone w czujniki ruchu w prześwitach :

Nieruchomość

oprawy

instalacja + oprawy

razem

EW 01 Szmaragdowa 46 1 1 2
EW 03 Szmaragdowa 36 3 2 5
EW 04 Szmaragdowa 16 2 2 4
EW 05 Szmaragdowa 4 1 1 2
EW 08 Bursztynowa 32 2 2
EW 10 Bursztynowa 24 1 1
EW 12 Bursztynowa 35 1 1
EW 24 Bursztynowa 37 1 1
EW 13 Bursztynowa 29 1 1
EW 25 Bursztynowa 31 1 1
—–
20

§ 2

Koszty montażu lamp zostaną sfinansowane z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Data opublikowania: 09:16, 9 maja 2016

Kategorie: 2011