ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 17 / 2011 z dnia 12.07.2011 r.

Uchwała Nr 17 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie: podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 rok oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej.

Na podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Nr 5 / 2011 z dnia 13.06.2011 r. – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia:

§ 1

Nadwyżkę bilansową w kwocie 49.879,32 zł oraz nadwyżkę na pozostałej działalności eksploatacyjnej w kwocie 26.184,86 zł przeznaczyć w nieruchomościach, które posiadają ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej za 2010 rok na pokrycie kosztów eksploatacji, zaś w nieruchomościach z dodatnim wynikiem na działalności eksploatacyjnej za 2010 rok na fundusz remontowy nieruchomości wg m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

§ 2

Szczegółowy podział nadwyżki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 9 głosami za, – głosami przeciw, – głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie