ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 17 / 2011 z dnia 12.07.2011 r.

Uchwała Nr 17 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie: podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 rok oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej.

Na podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Nr 5 / 2011 z dnia 13.06.2011 r. – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok” postanawia:

§ 1

Nadwyżkę bilansową w kwocie 49.879,32 zł oraz nadwyżkę na pozostałej działalności eksploatacyjnej w kwocie 26.184,86 zł przeznaczyć w nieruchomościach, które posiadają ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej za 2010 rok na pokrycie kosztów eksploatacji, zaś w nieruchomościach z dodatnim wynikiem na działalności eksploatacyjnej za 2010 rok na fundusz remontowy nieruchomości wg m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

§ 2

Szczegółowy podział nadwyżki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 9 głosami za, – głosami przeciw, – głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Elżbieta Siwek

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie