ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 16 / 2011 z dnia 24.05.2011 r.

Uchwała Nr 16 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: zmiany od 01.10.2011 r. stawek opłat eksploatacyjnych w pozycji:
koszty utrzymania organów samorządowych i ubezpieczenie majątku.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok” zatwierdza zmianę stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji koszty utrzymania organów samorządowych w wysokości 0,14 zł/m2 i ubezpieczenie majątku w wysokości 0,07 zł/m2 ze stawki 0,6594 zł/m2 na 0,8694 zł/m2 .

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
/Uchwałę podjęto 13 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Roman Ciseł

Z-ca Przewodniczącego
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Ryszard Szawłowski

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie