ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 13 / 2011 z dnia 24.05.2011 r.

Uchwała Nr 13 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszu społeczno-wychowawczego w 2011 roku

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Sfinansować z funduszu społeczno-wychowawczego w 2011 roku zakup nagród rzeczowych w wysokości 1.000,- zł dla dzieci biorących udział w jubileuszowej Parafiadzie w dniach 18 – 19 czerwca 2011 roku.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 11 głosami za, 1 głosie przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Z-ca Przewodniczącego
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Ryszard Szawłowski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie