ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 13 / 2011 z dnia 24.05.2011 r.

Uchwała Nr 13 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 24.05.2011 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszu społeczno-wychowawczego w 2011 roku

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje :

§ 1

Sfinansować z funduszu społeczno-wychowawczego w 2011 roku zakup nagród rzeczowych w wysokości 1.000,- zł dla dzieci biorących udział w jubileuszowej Parafiadzie w dniach 18 – 19 czerwca 2011 roku.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 11 głosami za, 1 głosie przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Roman Ciseł

Z-ca Przewodniczącego
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Ryszard Szawłowski

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie