ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 11 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.

Uchwała Nr 11 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.03.2011 r.

 

w sprawie : uporządkowania miejsc postojowych w nieruchomości ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

 1. Oznakować miejsca parkingowe poprzez wymalowanie numerów stanowisk
  od 1 – 96 wg załącznika nr 1. tj.:
  mieszkania od 1 – 36 stanowiska nr ( 1 – 18 ) oraz ( 41 – 58 )
  mieszkania od 37 – 60 stanowiska nr ( 19 – 40 ) oraz ( 59 – 60 )
  mieszkania od 61 – 96 stanowiska nr ( 61- 96 ).
 2. Wymienić piloty dla mieszkańców Bursztynowa 19 wraz ze zmianą sygnału przy dwóch
  bramach wjazdowych.
 3. Piloty 60 szt, które posiadają mieszkańcy ul. Bursztynowa 25 od parkingu
  ul. Bursztynowa 19 dostosować do sygnału bramy wjazdowej parkingu Bursztynowa 25.
 4. Koszty oznakowania miejsc postojowych, wymiany pilotów, dostosowanie sygnału 60
  pilotów nieruchomości ul. Bursztynowa 25 poniesie nieruchomość ul. Bursztynowa 19.

§ 2

Wyznaczyć oznakowane miejsca postojowe do parkowania dla mieszkań z nieruchomości ul. Bursztynowa 19 w drodze losowania.

§ 3

Losowania miejsc postojowych po ich oznakowaniu dokona komisja. W skład komisji losującej wchodzi przedstawiciel nieruchomości ul. Bursztynowa 19 oraz przedstawiciel poszczególnych klatek schodowych.

§ 4

Losowanie odbędzie się w siedzibie Administracji w obecności Kierownika Administracji oraz przewodniczącego RPN. Termin losowania ustali RPN.

§ 5

Odstępowanie wyznaczonego miejsca postojowego osobom spoza nieruchomości ul. Bursztynowa 19 jest zabronione pod rygorem utraty wyznaczonego miejsca postojowego.

§ 6

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla „Widok”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 15 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz RPN
Osiedla „Widok”

Roman Cisel

Przewodniczacy RPN
Osiedla „Widok”

Elzbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie