ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 07 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.

Uchwała Nr 07 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.03.2011 r.

 

w sprawie: uzupełnienia planu gospodarczego-finansowego osiedla na 2011 r.

Realizując postulat mieszkańców ul. Topazowej 4 w sprawie wykonania kostki brukowej – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Wykonać w dwóch podcieniach budynku ul. Topazowa 4 kostkę brukową w ilości 54 m2 na kwotę 6.322,- zł.

Koszty w/w prac poniesie nieruchomość ul. Topazowa 4 z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz RPN
Osiedla „Widok”

Roman Cisel

Przewodniczacy RPN
Osiedla „Widok”

Elzbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie