ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 05 / 2011 z dnia 21.02.2011 r.

Uchwała Nr 05 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie: budowy miejsc postojowych na terenie miejskim ul. Szmaragdowa 16 obok Przedszkola nr 63.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

RPN zwraca się z prośbą do Urzędu Miasta Lublina o nieodpłatne użyczenie terenu znajdującego się poza ogrodzeniem Przedszkola nr 63 pod budowę tymczasowych 10 miejsc postojowych z płyty ażurowej na podsypce piaskowej.

Uzasadnienie:
W/w teren znajduje się od strony wejścia do Przedszkola, bezpośrednio przyległy do ogrodzenia. Teren ten jest niezagospodarowany, rozjeżdżony, na którym parkują zarówno mieszkańcy osiedla jak i również auta przywożące dzieci do Przedszkola.
Zagospodarowanie powyższego terenu poprzez budowę tymczasowych miejsc postojowych zwiększy ilość miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Szmaragdowej 16, w której zamieszkuje 170 rodzin oraz poprawi estetykę otoczenia Przedszkola nr 63 przy ul. Szmaragdowej 22.

Przedstawiając powyższą prośbę wraz z uzasadnieniem prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby – co zwiększy liczbę miejsc postojowych, których ciągle jest za mało.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
(Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi).

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Elżbieta Siwek

Do wiadomości:
1. Rada Czuby Południowe
2. Radni Rady Miasta z dzielnicy Czuby
3. a/a

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie