ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 05 / 2011 z dnia 21.02.2011 r.

Uchwała Nr 05 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie: budowy miejsc postojowych na terenie miejskim ul. Szmaragdowa 16 obok Przedszkola nr 63.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

RPN zwraca się z prośbą do Urzędu Miasta Lublina o nieodpłatne użyczenie terenu znajdującego się poza ogrodzeniem Przedszkola nr 63 pod budowę tymczasowych 10 miejsc postojowych z płyty ażurowej na podsypce piaskowej.

Uzasadnienie:
W/w teren znajduje się od strony wejścia do Przedszkola, bezpośrednio przyległy do ogrodzenia. Teren ten jest niezagospodarowany, rozjeżdżony, na którym parkują zarówno mieszkańcy osiedla jak i również auta przywożące dzieci do Przedszkola.
Zagospodarowanie powyższego terenu poprzez budowę tymczasowych miejsc postojowych zwiększy ilość miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Szmaragdowej 16, w której zamieszkuje 170 rodzin oraz poprawi estetykę otoczenia Przedszkola nr 63 przy ul. Szmaragdowej 22.

Przedstawiając powyższą prośbę wraz z uzasadnieniem prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby – co zwiększy liczbę miejsc postojowych, których ciągle jest za mało.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
(Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi).

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

Do wiadomości:
1. Rada Czuby Południowe
2. Radni Rady Miasta z dzielnicy Czuby
3. a/a

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie