ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 03 / 2011 z dnia 21.02.2011 r.

Uchwała Nr 03 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie: uporządkowania miejsc postojowych w nieruchomości Szmaragdowa 46.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Oznakować miejsca parkingowe poprzez wymalowanie numerów stanowisk od 1-90 wg załącznika 1.
  2. Oznakować dwa miejsca postojowe dla inwalidów.
  3. Pozostawić 13 miejsc postojowych jako nie oznakowanych.
  4. Koszty wyznaczenia i oznakowania miejsc postojowych poniesie nieruchomość Szmaragdowa 46.

§ 2

Wyznaczyć oznakowane miejsca postojowe do parkowania dla mieszkań z nieruchomości Szmaragdowa 46 w drodze losowania.

§ 3

Losowania miejsc postojowych po ich oznakowaniu dokona komisja. W skład komisji losującej wchodzi przedstawiciel nieruchomości Szmaragdowa 46 oraz przedstawiciel poszczególnych klatek schodowych.

§ 4

Losowanie odbędzie się w siedzibie Administracji w obecności Kierownika Administracji oraz przewodniczącego RPN. Termin losowania ustali RPN.

§ 5

Odstępowanie wyznaczonego miejsca postojowego osobom spoza nieruchomości Szmaragdowa 46 jest zabronione pod rygorem utraty wyznaczonego miejsca postojowego.

§ 6

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla „Widok”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
(Uchwałę podjęto 16 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi).

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Elżbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie