ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 03 / 2011 z dnia 21.02.2011 r.

Uchwała Nr 03 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie: uporządkowania miejsc postojowych w nieruchomości Szmaragdowa 46.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Oznakować miejsca parkingowe poprzez wymalowanie numerów stanowisk od 1-90 wg załącznika 1.
  2. Oznakować dwa miejsca postojowe dla inwalidów.
  3. Pozostawić 13 miejsc postojowych jako nie oznakowanych.
  4. Koszty wyznaczenia i oznakowania miejsc postojowych poniesie nieruchomość Szmaragdowa 46.

§ 2

Wyznaczyć oznakowane miejsca postojowe do parkowania dla mieszkań z nieruchomości Szmaragdowa 46 w drodze losowania.

§ 3

Losowania miejsc postojowych po ich oznakowaniu dokona komisja. W skład komisji losującej wchodzi przedstawiciel nieruchomości Szmaragdowa 46 oraz przedstawiciel poszczególnych klatek schodowych.

§ 4

Losowanie odbędzie się w siedzibie Administracji w obecności Kierownika Administracji oraz przewodniczącego RPN. Termin losowania ustali RPN.

§ 5

Odstępowanie wyznaczonego miejsca postojowego osobom spoza nieruchomości Szmaragdowa 46 jest zabronione pod rygorem utraty wyznaczonego miejsca postojowego.

§ 6

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla “Widok”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 4 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.
(Uchwałę podjęto 16 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi).

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla “Widok”

Elżbieta Siwek

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie