Uchwała Nr 36/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.12.2022 r.

w sprawie: remontu i wymiany docieplenia ścian budynków przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Skarpa” nie wyraża zgody na partycypowanie w kosztach remontu i wymiany docieplenia ścian budynków przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 ze środków finansowych mieszkańców Osiedla “Skarpa”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

 

Data opublikowania: 13:30, 15 grudnia 2022

Kategorie: 2022