Uchwała Nr 34/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.12.2022 r.

w sprawie: korekty planu na 2022 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 18.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 18 z dnia 18.10.2022 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2022 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 18 o wymianę oświetlenia na oświetlenie z czujnikami ruchu w budynku przy ulicy Radości 14.

Koszt wykonania ww. robót w wysokości ok.16000 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 18.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 13:27, 15 grudnia 2022

Kategorie: 2022