Uchwała Nr 29/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.09.2022 r.

w sprawie: montażu stojaka na rowery w piwnicy III klatki schodowej budynku przy ulicy Gościnnej 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 19 z dnia 13.09.2022 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na montaż stojaka na rowery w piwnicy III klatki schodowej budynku przy ulicy Gościnnej 15.
Koszt zakupu stojaka w wysokości ok. 170 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 11:55, 23 września 2022

Kategorie: 2022