Uchwała Nr 23/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 13.07.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Domu Kultury „Skarpa” na 2023 rok

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zatwierdza schemat organizacyjny Domu Kultury „Skarpa” na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1.01.2023 r.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 10:21, 14 lipca 2022

Kategorie: 2022