Uchwała Nr 15/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie: sprzątania parteru I klatki schodowej w budynku przy ulicy Romantycznej 6

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.05.2022 r. mieszkańców I klatki schodowej budynku przy ulicy Romantycznej 6 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 01.07.2022 r. składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie parteru klatek schodowych” w budynku przy ulicy Romantycznej 6 – I klatka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Edward Dudek

Data opublikowania: 12:22, 9 czerwca 2022

Kategorie: 2022