Uchwała Nr 12/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 05.05.2022 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego na 2022 rok nieruchomości ES 05

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zwiększa zakres robót ujętych w planie funduszu remontowego na 2022 rok nieruchomości ES 05 o remont dachu budynków przy ulicy Radości 9, 11.
Koszt robót w wysokości ok.160 000 zł zostanie pokryty z funduszu remontowego nieruchomości ES 05.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 09:10, 7 maja 2022

Kategorie: 2022