Uchwała Nr 10/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 01.04.2022 r.

w sprawie: zmiany stawki dodatkowego odpisu na funduszu remontowym z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o zwiększeniu stawki składnika opłat eksploatacyjnych – „przebudowa instalacji gazowej” w budynkach przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19 z 25,00 zł/miesiąc/lokal na 50,00 zł/miesiąc/lokal.
Stawka obowiązywać będzie od dnia 01.08.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 11:22, 5 kwietnia 2022

Kategorie: 2022