Uchwała Nr 5/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie: montażu reklamy

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma firmy Che Pasta Tomasz Gieroba – podnajemcy lokalu użytkowego przy ulicy Radości 4/4A, Rada Przedstawicieli Osiedla “Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie kasetonu reklamowego z podświetleniem na elewacji budynku przy ulicy Radości 4 z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m2 powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 08:41, 2 lutego 2022

Kategorie: 2022