Uchwała Nr 3/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie: korekty planu na 2022 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2022 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 15 o wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Radości 4.

Koszt wykonania ww. robót wysokości ok. 95 000 zł zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 08:39, 2 lutego 2022

Kategorie: 2022