Uchwała Nr 1/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 19 z dnia 4.1.2022 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.06.2022 r. dodatkowego odpisu na funduszu remontowym „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 08:38, 2 lutego 2022

Kategorie: 2022