Uchwała Nr 9/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.03.2021 r.

w sprawie: sprzątania II klatki schodowej w budynku przy Radości 1.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.02.2021 r. mieszkańców budynku przy ulicy Radości 1 – II klatka Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.04.2021 r. składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Radości 1 – II klatka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

 

Data opublikowania: 08:25, 25 marca 2021

Kategorie: 2021