Uchwała Nr 7/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.02.2021 r.

w sprawie: korekty planu na 2021 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 19 z dnia 3.02.2021 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza rzeczowy zakres robót na 2021 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 19 o:

  • wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1 – kwota ok. 5000 zł
  •  wykonanie przebudowy instalacji gazowej w ww. budynku. Szacunkowy koszt wykonania prac to kwota ok. 2300 zł/mieszkanie.

Koszt ww. robót w wysokości ok. 143 000 zł zostanie pokryty ze środków gromadzonych na dodatkowym funduszu remontowym w wysokości 25 zł/mieszkanie/miesiąc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 08:48, 23 lutego 2021

Kategorie: 2021