Uchwała Nr 40/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.10.2021 r.

w sprawie: korekty planu na 2021 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 03.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 03 z dnia 5.10.2021 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza rzeczowy zakres robót na 2021 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 03 o wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13.

Koszt wykonania projektu w wysokości ok. 5000 zł zostanie pokryty ze środków gromadzonych w wysokości 25,00 zł/miesiąc/lokal na funduszu remontowym nieruchomości ES 03.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 17:25, 22 października 2021

Kategorie: 2021