Uchwała Nr 39/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.10.2021 r.

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 03 z dnia 5.10.2021 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.03.2022 r. dodatkowego odpisu na funduszu remontowym „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 17:24, 22 października 2021

Kategorie: 2021