Uchwała Nr 35/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie: montażu reklamy

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.07.2021 r. firmy Nany Sp. z o.o. – najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Radości 4/2A, Rada Przedstawicieli Osiedla “Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie
baneru reklamowego na elewacji budynku przy ulicy Radości 4 z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m² powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:30, 7 września 2021

Kategorie: 2021