Uchwała Nr 30/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 14.07.2021 r.

 

w sprawie: korekty planu na 2021 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 16

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 5.07.2021 r. przedstawiciela nieruchomości ES 16 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2021 dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 16:
– zmycie i malowanie wschodniej elewacji budynku przy ulicy Radości 12.

Koszt ww. robót w wysokości ok. 50 000 zł zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 16.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

 

Data opublikowania: 10:57, 15 lipca 2021

Kategorie: 2021