Uchwała Nr 27/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie: montażu reklam

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.05.2021 r. wynajmującego lokal Sklep Piekarniczy Oskroba przy ulicy Radości 4A, Rada Przedstawicieli Osiedla “Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie 3 banerów reklamowych informujących o prowadzonej działalności:
1. na terenie nieruchomości ES 05, na fasadzie budynku przy ulicy Radości 9
2. na konstrukcjach stalowych:
– na terenie nieruchomości ES 15 w rejonie budynku przy ulicy Radości 4
– na terenie nieruchomości ES 02 w rejonie budynku przy ulicy Sympatycznej 1

z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m² powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek
Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 10:47, 29 czerwca 2021

Kategorie: 2021