Uchwała Nr 18/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 17.05.2021 r.

w sprawie: korekty planu na 2021 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 13.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 13 z dnia 6.05.2021 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2021 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 13 o:
– zmycie i malowanie północnej elewacji budynku przy ulicy Fantastycznej 5
– remont wejść do klatek schodowych w budynku przy ulicy Fantastycznej 5.

Koszt ww. robót w wysokości ok. 90 000 zł zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 12:36, 18 maja 2021

Kategorie: 2021