Uchwała Nr 14/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 28.04.2021 r.

w sprawie: umieszczenia automatów paczkowych Poczty Polskiej

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.03.2021 r. Poczty Polskiej S.A. Rada Przedstawicieli Osiedla “Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie automatów paczkowych na terenie nieruchomości ES 05 – naprzeciwko lokalu Poczty Polskiej, na terenie poniżej istniejącego murku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 10:16, 6 maja 2021

Kategorie: 2021