Uchwała Nr 8/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.02.2021 r.

w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”.

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania uchwala się co następuje:

§ 1

1. Uzupełnia się skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” o przedstawiciela Pana Wiesława Augustowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 08:50, 23 lutego 2021

Kategorie: 2021