Uchwała Nr 5/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.02.2021 r.

w sprawie: sprzątania I klatki schodowej w budynku przy Radości 11.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.01.2021 r. mieszkańców budynku przy ulicy Radości 11 – I klatka Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.03.2021 r. składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Radości 11 – I klatka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 08:38, 23 lutego 2021

Kategorie: 2021