UCHWAŁA NR 43/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na rok 2017 dla nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3, 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15 na rok 2017 zwiększając zakres robót o wykonanie zjazdów na wózki przy remontowanych podestach ze schodami przy wejściu do IV,V,VI klatki schodowej budynku przy ul. Dziewanny 15 oraz znacznym zmniejszeniu spadków chodników do nich prowadzących.

Na wykonanie powyższych robót dodatkowo przeznacza się kwotę w wysokości 6.500 zł – zwiększając planowany koszt z 22.000 zł na 28.500 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 15:20, 17 marca 2018

Kategorie: 2017