Uchwała Nr 30/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie: umieszczenie banerów reklamowych w osiedlu Skarpa

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 04.12.2017 r. najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Fantastyczna 8/1a ICOMMEDIA Sp. z o.o., Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie 5 banerów reklamowych w osiedlu Skarpa od 01.01.2018 r., z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m2 powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 08:48, 15 grudnia 2017

Kategorie: 2017