Uchwała nr 24/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie: umieszczenie tablicy reklamowej

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 10.08.2017 r. najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radości 9 Apteka Vital Centrum, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie reklamy w postaci plafonu lub tablicy reklamowej o wymiarach 300×60 cm na budynku pasażu handlowego zlokalizowanego przy ul. Radości 9, od strony przejścia dla pieszych, z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Osiedla „Skarpa” nr 5/2010 z dnia 11.03.2010 r., tj. 10,00 zł/m2 powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:36, 7 września 2017

Kategorie: 2017