Uchwała nr 20/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 19.07.2017 r.

w sprawie: środki gromadzone na wymianę dźwigów

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na pokrycie kosztów remontów w nieruchomościach ze środków zgromadzonych na „wymianę dźwigów” w przy­padku wystąpienia takiej konieczności, po uzgodnieniu z przedstawicielem nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:30, 7 września 2017

Kategorie: 2017