Uchwała nr 18/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 19.07.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Domu Kultury „Skarpa” na 2018 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zatwierdza schemat organizacyjny Domu Kultury „Skarpa” na 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:27, 7 września 2017

Kategorie: 2017