Uchwała nr 14/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 19.07.2017 r.

w sprawie: pozostałe wyniki za 2016 r. w osiedlu „Skarpa”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia:
– dodatni wynik z tytułu pożytków wspólnych osiedla w kwocie 827,40 zł przeznaczyć na fundusz remontowy wspólny osiedla,
– wynik za 2016 z tytułu reklamy w kwocie 2 919,56 zł i z tytułu dzierżawy w kwocie 13 763,08 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, w których występuje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

Data opublikowania: 09:21, 7 września 2017

Kategorie: 2017