Uchwała Nr 3/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 11.02.2015 r.

w sprawie: odpisu na fundusz remontowy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia wprowadzić od dnia 01.06.2015 r. nowy składnik opłat eksploatacyjnych „wymiana instalacji gazowej” w budynkach osiedla Skarpa (z wyłączeniem budynków przy ulicy Fantastycznej 4, 6, 8; Przedwiośnie 2; Radości 9, 11 Romantyczna 15) w wysokości 25 zł/lokal/miesiąc. Odpis dotyczy lokali mieszkalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 17:48, 5 maja 2016

Kategorie: 2015