UCHWAŁA Nr 7/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 27.05.2015 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego na 2015 rok w pozycji fundusz remontowy wspólny

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót na 2015 rok dotyczący funduszu remontowego wspólnego o następujące roboty:
– budowa miejsc postojowych z płyt ekologicznych przy ul. Romantycznej na długości ok. 54 m.

Koszt robót zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 17:50, 5 maja 2016

Kategorie: 2015