Uchwała Nr 4/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.03.2014 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego na 2014 rok w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 006.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót na 2014 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 006:
– wykonanie wymiany docieplenia ścian szczytowych budynków przy ulicy Romantycznej 8 i Romantycznej 10.

Koszt robót zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 15:31, 8 maja 2016

Kategorie: 2014