Uchwała Nr 25/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie: budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy Romantycznej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Po Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd SM Czuby wszelkich działań (w tym wycinka drzew) zmierzających do budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy Romantycznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 15:47, 8 maja 2016

Kategorie: 2014