Uchwała Nr 20/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 29.10.2014 r.

w sprawie: dzierżawy terenu nieruchomości osiedla pod plakaty wyborcze.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Skarpa” wyraża zgodę na dzierżawę terenu nieruchomości osiedla pod plakaty wyborcze. Ustala się opłatę za umieszczenie plakatu wyborczego w wysokości 10,00 zł netto/m2 powierzchni.
Uchwała dotyczy wyborów samorządowych w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Edward Dudek

Data opublikowania: 15:45, 8 maja 2016

Kategorie: 2014