Uchwała Nr 14 / 2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 24.07.2014 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia kwoty w wysokości 47 343,19 zł oraz 35 644,29 zł przekazane do dyspozycji RPNO „Skarpa” Uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” nr 7/2014 z dnia 16.06.2014 r. przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości z podziałem proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań w nieruchomości według załączonego zestawienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 15:34, 8 maja 2016

Kategorie: 2014