Uchwała Nr 13/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie: wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 013.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma mieszkańców nieruchomości ES 013 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na montaż elektronicznych podzielników ciepła z odczytem drogą radiową w budynkach przy ulicy Fantastycznej 5, 7, 9, 13, 15.
Montaż podzielników nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego 2014.

Koszt wymiany podzielników rozłożony zostanie na 10 lat, spłata nastąpi przy rozliczeniu corocznym ciepła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 15:34, 8 maja 2016

Kategorie: 2014