Uchwała Nr 9/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.05.2013 r.

w sprawie: przebudowy układu ciepłowniczego w budynkach przy ulicy Gościnnej zasilanych z podstacji PC-1.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 13.03.2013 r. Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z uwagi na brak środków finansowych w nieruchomościach ES 003 i ES 019 nie wyraża zgody na montaż dwufunkcyjnych węzłów indywidualnych w budynkach ww. nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:06, 8 maja 2016

Kategorie: 2013