Uchwała Nr 5/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 24.04.2013 r.


w sprawie:
korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok w pozycji „fundusz remontowy wspólny”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o dokonaniu korekty planu rzeczowo – finansowego na 2013 rok (zwiększeniu zakresu remontów) w pozycji fundusz remontowy wspólny:

– wykonanie remontu balkonów w budynku przy ulicy Romantycznej 8.

Koszt robót zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 15:59, 8 maja 2016

Kategorie: 2013