Uchwała Nr 22 / 2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.07.2013 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 017.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót na 2013 rok dotyczących funduszu remontowego nieruchomości ES 017:

– wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2 i Sympatycznej 4.

Koszt robót zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:14, 8 maja 2016

Kategorie: 2013